Bugetul personal și de familie. Proiecte specifice

By | noiembrie 20, 2011

Bugetul personal și de familie

Prin buget înțelegem o estimare pe o perioadă de timp a veniturilor și a cheltuielilor previzionate.

Bugetul personal, ca parte a bugetului de familie, reprezintă estimarea pe o perioadă de timp a veniturilor și cheltuielilor unei persoane.

Ssurse de venituri Capitole, obiective de cheltuieli
Salarii

 • Soț
 • Soție
 • Alți membrii
 1. 1.       Cheltuieli pentru consum
 • Întreținerea locuinței
 • Alimentație și hrană
 • Sănătate
 • Îmbrăcăminte
 • Amenajarea locuinței: mobilier, dotări electrocasnice, îmbunătățiri
Pensii Educație
Alocații Automobil de familie
Venituri din chirii Refacere, recreere fizică și intelectuală
Venituri din dobânzi Timp libersocializare
Dividende Călătorii
Altele Rate lunare
Altele
2.       Cheltuieli pentru producție
3.       Plăți de taxe și impozite

 

Înclinația spre economisire nu este prezentă în tabelul de mai sus dar aceasta se manifestă prin tendința de a nu cheltui tot venitul. Economisirea se realizează va diferență între venituri și cheltuieli. Pot fi identificate cel puțin două motive majore de economisire:

 1. Nevoia de a acumula sume mari în vederea realizării unor proiecte, achiziționării de bunuri de consum care au o valoare mare, ce depășește disponibilul demoment al bugetului.Astfel economiile se transformă în investiții.
 2. Nevoia de a dispune de sumele necesare pentru situații neprevăzute.

Alături de aceste  motive mai pot fi identificate : dorința de a beneficia de dobânzi, sporuri de valoare, dar și mândria, zgârcenia.

În funcție  de raportul dintre venituri și cheltuieli se pot contura mai multe tipuri de buget. Acestea sunt:

 • Buget excedentar – atunci când veniturile sunt mai mari decât cheltuilile;
 • Buget echilibrat – atunci când veniturile sunt egale cu cheltuielile;
 • Buget deficitar –  atunci când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile.

Proiecte specifice menajelor

Pentru perioade mai scurte sau mai lungi de timp menajele își conturează proiecte specifice. Acestea pot fi proiecte privitoare la venituri și proiecte privitoare la cheltuieli.

 1. Proiecte privitoare la venituri: de regulă, vizează găsirea unor modalități de creștere a veniturilor (a doua slujbă, schimbarea locului de muncă, obținerea unei calificări superioare etc.)
 2. Proiecte cu privire la cheltuieli pot avea ca scop creșterea, micșorarea sau reorientarea cheltuielilor.

Proiectele cu privire la cheltuieli trebuie să țină seama de mai mulți factori:

 • Mărimea veniturilor la un moment dat;
 • Perspectiva cu privire la venituri  pe o perioadă dată
 • Prioritățile personale ale membrilor și ale familiei pe o anumită perioadă.

Reorientarea cheltuielilor se referă la realocarea veniturilor spre anumite cheltuieli și scăderea alocării pentru alte cheltuieli. Proiectele specifice menajelor se caracterizează printr-o mare diversitate. Sunt la fel de diferite pe cât sunt de diferite menajele. Astfel unele proiecte au ca prioritate asigurarea unui nivel de trai decent în timp ce alte proiecte au în vedere adoptarea ultimelor trenduri.

Fiecare proiect presupune un consum de resurse. Întrucât resursele sunt limitate orice resursă atrasă spre realizarea unui proiect va conduce la diminuarea resurselor pentru alte proiecte specifice.